online: 58
slevový program
Sphere card CARTE


  • OSPREY
  • SUPACAZ
  • ALPINA
  • CTM
  • ENDURA
  • MAXBIKE
  • MERIDA
  • ROCK MACHINE
  • TOKEN
  • UVEX

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Zpětný odběr elektrospotřebičů

1. Jakožto prodávající zajišťujeme zpětný odběr elektrospotřebičů z domácnosti a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterii či akumulátorů na naší prodejně.

2. Kupující je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti ASEKOL a.s., IČO: 27373231, se dídlem Československého exilu 2062/8, Modřany, 14300 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19943, uvedených na jejich webových stránkách www.asekol.cz/asekol/. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Kupující je také oprávněn vrártit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

3.Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.